تربیت بدنی

جدید: پایان نامه ارشد تربیت بدنی: بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

گرایش : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

عنوان : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

(بیشتر…)

By 92, ago
زبان و ادبیات فارسی

دانلود پژوهش: پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: پیوند ادبیّات با اقتصاد در آثار سعدی

عنوان : پیوند ادبیّات با اقتصاد در آثار سعدی

دانشگاه آزاد اسلامی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید  [do_widget id=search-2]                   

 واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیّات فارسی

عنوان:

پیوند ادبیّات با اقتصاد در آثار سعدی

استاد راهنما:

دکتر هوشمند اسفندیارپور

(بیشتر…)

By 92, ago
زبان و ادبیات فارسی

فرمت ورد: پایان نامه ارشد ادبیات فارسی: بررسی واژه های تیره و شفاف در شعر کودک و نوجوان

عنوان : مطالعه واژه های تیره و شفاف در شعر کودک و نوجوان

دانشگاه آزاد اسلامی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی «M.A»

عنوان :

مطالعه واژه های تیره و شفاف در شعر کودک و نوجوان

  استاد راهنما:

خانم دکتر واله جلالی

(بیشتر…)

By 92, ago
تربیت بدنی

دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد تربیت بدنی: اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید  [do_widget id=search-2]                   

(بیشتر…)

By 92, ago
زبان و ادبیات فارسی

پژوهش: پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

عنوان : مطالعه و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خرم آباد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما:

دکتر مسعود سپه وندی

(بیشتر…)

By 92, ago
زبان و ادبیات فارسی

فایل پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی

عنوان : مطالعه نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

مطالعه نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی

استاد راهنما :

دکتر محمد رضا براتی

(بیشتر…)

By 92, ago