بینایی سنجی و چشم پزشکی چه تفاوتی دارند؟

[ad_1]

بسیاری افراد تفاوت میان بینایی سنجی و چشمپزشکی را نمیدانند و اغلب این دو شاخه را باهم اشتباه میگیرند. با وجود اینکه هر دوی آنها با چشم و سلامت آن سر و کار دارند، اما تصورات اشتباه رایجی دربارهی این دو وجود دارد. بینایی سنج ها و چشم پزشک ها هر دو نقش مهمی در سلامت و مراقبتهای چشمی ایفا میکنند اما هرکدام تخصصهای متفاوتی دارند و آموزشهای متفاوتی دیدهاند. بنابراین میتوان گفت که بینایی سنجی و چشم پزشکی دو مهارت متفاوت از هم هستند.

بینایی سنجها متخصصان چشمی هستند که دید اولیه از بینایی شما توسط تستهای بینایی سنجی بدست میآورند، اصلاحات لازم را تشخیص میدهند و چگونگی تغییرات بینایی شما را طی زمانی مشخص بررسی میکنند. درواقع یک بینایی سنج یک دکتر پزشکی نیست. آنها دکتری بینایی سنجی را پس از گذراندن چهار سال تحصیل در این زمینه دریافت میکنند و حداقل زمان تحصیل آنها حدود سه سال برآورد شده است. این افراد مجوز کار بینایی سنجی را دریافت میکنند که وظایف آنها شامل تستهای مختلف چشم و بینایی، تجویز و توزیع لنزهای اصلاحی و طبی، تشخیص اختلالات خاص چشم و تجویز دارو برای بیماریهای خاص چشمی، میباشد. مجموع این وظایف را بینایی سنجی مینامند.

یک چشم پزشک اما یک دکتر پزشکی است که در زمینهی سلامت چشم و بینایی تخصص یافته است. در واقع میتوان گفت که بینایی سنجی و چشم پزشکی دارای سطوح آموزشی متفاوتی هستند و این دو متخصص دربارهی آنچه که قادر به تشخیص و درمان اش هستند با هم یکسان نیستند. چشم پزشک به عنوان یک پزشکی که حداقل هشت سال آموزش پزشکی اضافی دیده است، مجوز درمان و جراحیهای مختلف را خواهد داشت. یک چشم پزشک تمامی بیماریهای چشمی را تشخیص داده و درمان میکند، عمل جراحی چشم انجام میدهد، عینک طبی و یا لنز طبی متناسب با مشکل بینایی شما را تجویز میکند.

با وجودی که چشم پزشکان برای تمام مشکلات و شرایط چشم آموزش دیدهاند اما برخی از آنها صرفا کار جراحی را انجام میدهند و برخی دیگر کار درمانهای دیگر را بر عهده میگیرند. که این در حالی است که این چشم پزشکان فوق تخصص خود را در این زمینه دریافت کرده باشند. در واقع آنها یک یا دو سال بیشتر در زمینهای که به آن علاقه مندند و مهارت دارند، عمیق میشوند و مهارتها و آموزشهای اضافی میبینند. از شاخههای فوق تخصص در چشمپزشکی میتوان به گلوکوم (آب سیاه)، شبکیهی چشم، قرنیه و اطفال اشاره کرد. این فوق تخصص به چشم پزشک کمک خواهد کرد که در زمینهی خاصی از بیماریهای چشمی تبحر بیشتری داشته باشد و به راحتی قادر به درمان آنها باشد.

قبل از مراجعه به هر کدام از متخصصان بهتر است که نکات زیر را به یاد داشته باشید تا تست بینایی سنجی و معاینه ی پزشک را به خوبی ...

[ad_2]

Source link